Toekomstbestendigheidstoets

Bent u toekomstbestendig?
Het enige dat constant is in de huidige wereld is verandering. De geschiedenis van elke industrie is een geschiedenis van verandering, idee├źn en innovatie (gericht op vernieuwing van producten, diensten, productieprocessen, etc.). De komende decennia zullen de mate van en de snelheid waarmee wordt ingespeeld op een veranderende omgeving en kennisontwikkeling die daar bij hoort alleen maar belangrijker worden. Ondernemers zullen hier op moeten anticiperen als zij mee willen gaan met de tijd.

De toekomstbestendigheidstoets bestaat uit een korte vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld voor ondernemers in de grafimedia om de toekomstbestendigheid te meten. Na het beantwoorden van 10 vragen wordt de score berekend. De score geeft een indicatie in hoeverre uw bedrijf aansluit bij de veranderende toekomst. Er zijn geen foute antwoorden. De antwoorden dienen naar alle eerlijkheid ingevuld te worden, om zo het beste resultaat te genereren en neemt maximaal 15 minuten in beslag. Het invullen van de toets gebeurt geheel anoniem.

Beginnen

(c) 2024 Dienstencentrum. All rights reserved