Juridische Risico's rond arbeidsrelaties

Heeft u alles goed geregeld met betrekking tot de arbeidsrelatie met uw werknemers?

Werknemers zijn uw kostbaarste investering. En dan gaat het niet alleen om het betalen van loon. Werknemers zijn belangrijk voor het voortbestaan en de ontwikkeling van uw organisatie. Daarom is het verstandig om een aantal zaken goed te hebben geregeld. Dat geeft duidelijkheid. En duidelijkheid biedt zekerheid en een basis voor goede arbeidsverhoudingen. Zaken goed regelen helpt ook als het minder lekker loopt in de arbeidsrelatie of in het bedrijf en u te maken krijgt met disfunctioneren of ontslag.

De vragenlijst is bedoeld om te inventariseren of u de risico’s in beeld heeft en hoe u daar in de praktijk mee omgaat. Na het beantwoorden van de zes vragen wordt uw score berekend. Ook krijgt u tips ter verbetering.

Beginnen

(c) 2024 Dienstencentrum. All rights reserved