Kwaliteitsscan

Kwaliteitszorg is een basisvoorwaarde voor een gezonde onderneming. Zonder kwaliteitszorg en beheersing van de processen worden onnodige fouten gemaakt, ontstaan onnodige faalkosten met een negatieve invloed op de klanttevredenheid en klantloyaliteit als gevolg. Een bedrijf die structureel werkt aan orderstroom en procesbeheersing heeft lagere faalkosten en een hogere klanttevredenheid.

ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement en wordt door veel bedrijven ingezet om structuur te geven aan de interne organisatie. Het gaat in de huidige ISO 9001-standaard niet meer om de boekenkast vol met procedures, maar om beheersing van de risico's.

Deze scan is voor iedereen die inzicht wil hebben in de grote lijnen van ISO 9001 en de status van het bedrijf ten opzichte van de norm.

Aan de hand van 18 stellingen wordt kennis gemaakt met de ISO 9001-norm en resulteert in een beoordeling op het gebied van 'Strategie en Beleid', 'Personeel en Ontwikkeling', Orderstroom en Procesbeheersing' en 'Plan-Do-Check-Act'.

Beginnen

(c) 2023 Dienstencentrum. All rights reserved