Missie, visie, strategie

Wij houden minimaal iedere 2 jaar onze missie en visie tegen het licht en passen onze bedrijfsstrategie hier op aan.

Nee, dit doen wij niet. Ik anticipeer op de omgeving. Wij hebben geen missie, visie of strategie vastgelegd.

Ja dit doen wij, maar niet structureel iedere 2 jaar. Meestal als daar een aanleiding voor is. Dit is niet heel officieel en leggen hier niets van vast.

Ja, dit doe ik zelf ongeveer iedere 2 à 4 jaar en leg dit vast in een eigen document want dit is een directie aangelegenheid.

Ja, dit doen wij iedere 2 à 3 jaar samen met het management team en leggen dit vast in een document wat voor het MT beschikbaar is.

Ja, dit doen wij samen met het management team en leggen dit vast en laat dit regelmatig terug komen in overleggen en de missie en visie staat op onze website.

Volgende

(c) 2015 Dienstencentrum. All rights reserved