Voor het inkopen van gevaarlijke stoffen

Ben ik de aangewezen persoon.

Heb ik een medewerker aangesteld, hij/zij mag zelfstandig beslissingen nemen.

Heb ik een medewerker aangesteld, hij/zij overlegt met mij als er ontwikkelingen zijn.

Heb ik een medewerker aangesteld, samen met hem/haar koop ik stoffen in.

VOLGENDE

(c) 2023 Project Stofwisseling. All rights reserved