VEILIG EN GEZOND WERKEN

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig. Als u wilt dat uw werkgever meer aandacht besteedt aan veilig werken en stoffen wisselen, dan zult u met hem of haar in gesprek moeten gaan. Om uw werkgever te kunnen beïnvloeden is het belangrijk wat te leren over het begrijpen en beïnvloeden van zijn of haar gedrag. Het startpunt daarbij is de persoonlijke motivatie: wat zijn de drijfveren van uw werkgever om stoffen te wisselen in het bedrijf? En wat zijn die van u?

In deze korte vragenlijst vindt u vier universeel geldende motieven om werk te maken van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Beantwoord per motief drie stellingen. Denk niet te lang na te denken over een antwoord. Meestal is het antwoord dat ’t eerste bij u opkomt het beste. Kijk na het beantwoorden van de stellingen welke drijfveren bij u de overhand hebben.

Druk op beginnen om de scan te starten.

BEGINNEN

(c) 2024 Project Stofwisseling. All rights reserved