Veilig & Gezond werken met gevaarlijke stoffen

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemer hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke alternatieven. Daarom is het voor u als werknemer binnen de grafimedia sector belangrijk om te weten hoe veilig u werkomgeving geregeld is. Zijn er risico’s op de werkplek aanwezig voor als het gaat om de omgang met gevaarlijke stoffen? En zo ja, zijn er dan voldoende maatregelen getroffen om deze risico’s te beperken? Allemaal vragen waar u snel antwoord kan krijgen. Het gaat tenslotte om uw eigen veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW). Om u te helpen hier achter re komen, volgen nu een aantal stellingen.

BEGINNEN

(c) 2024 Project Stofwisseling. All rights reserved