Veilig & Gezond leiding geven

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Overstappen naar stoffen die in het gebruik veiliger zijn voor uw werknemers, vergt inspanning vanuit u als werkgever en vanuit uw medewerkers. De inspanning begint echter bij u. U moet uw medewerkers kunnen stimuleren om te investeren in veiliger werken. Daarvoor is het belangrijk om wat te leren over uzelf. Hoe geeft u leiding aan uw medewerkers met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen? In welke mate heeft u grip op de gevaarlijke stoffen in uw bedrijf? Hoe u zich gedraagt, komt namelijk overeen met uw bedrijfsvoering. Leiderschap kan omschreven worden als de manier waarop u zich gedraagt als u de prestaties van anderen probeert te beïnvloeden.

Er volgen nu een aantal stellingen. Geef aan welk antwoord het best bij uw leiderschap past. Na het beantwoorden van alle stellingen, krijgt u direct de uitslag te zien met bijbehorende tips en adviezen.

BEGINNEN

(c) 2022 Project Stofwisseling. All rights reserved